Kontakt

Prodaja inženiring, storitve in servis

Prodaja 

Erna Mikeln, direktor komerciale
E: 
Marijan Kotnik, direktor razvoja
E: 
Simona Gašper 
E: 

Prodaja pnevmatika

Prodaja 

Franc Krof 
E: 
Andreja Repnik Petrič 
E: 
Milan Hrvacki 
E: 

Vodstvo

Vodstvo 

Darko Jevšnikar,  direktor
E: 
Marijan Kotnik direktor razvoja
E: 
Erna Mikeln, direktor komerciale
E: 
Mirko Gorinšek, direktor proizvodnje
E: 
Darian Orešnik, direktor priprave dela
E: 

Razvoj

Vodstvo 

Marijan Kotnik direktor razvoja
E: 

Proizvodnja

Vodstvo 

Mirko Gorinšek, direktor proizvodnje
E: 
Darian Orešnik, direktor priprave dela
E: 

Kakovost

Kakovost 

Tomaž Juraja, vodja oddelka za kakovost
E: 

Nabava

Nabva 

Tomaž Ogriz, vodja nabave
E: 

Finance

Finance 

Peter Mavrič, vodja ekonomike, financ in kadrov
E: 

Kadri

Kadri 

Goran Ognjanovič 
E: