Električni avto - Chebela

  • V obdobju od 2009 do 2016 so bili razviti in izdelani prototipi za EV Chebela
  • Vozilo spada v kategorijo L7e
  • V okviru projekta razvoja električnega vozila smo uspešno sodelovali na EU projektih UL4C, MOBINCITY in MMO3D
  • Z vozilom smo se udeleževali specializiranih sejmov na temo električne mobilnost v Barceloni, v Münchnu in na prireditvah v Sloveniji in Avstriji

RAZVOJ ULTRALAHKE ŠASIJE

Namen projekta UL4C je bil na območju projektne regije čezmejno povezati potenciale obstoječih raziskovalno-razvojnih inštitucij z industrijskim okoljem in z razvojnimi timi v industriji. Projekt se je porodil na osnovi globalnih in regionalnih potreb ter iniciative vključenih partnerjev, ki so v projektu videli raziskovalno-razvojni izziv, poslovno priložnost in ne nazadnje prispevek k trajnostni mobilnosti. Cilj projekta je bil raziskati kombinacije kompozitnih materialov, njihove primernosti za strukturirane lahke konstrukcije ter razviti tehnologije za ekonomično izdelavo visoko obremenjenih strukturnih delov. V sklopu projekta so se preučile kombinacije kompozitnih materialov iz aluminija in umetne mase, armirane z ogljikovimi vlakni (CFK) ali z naravnimi vlakni (NFK). Ugotavljala se je njihova posebna primernost za izdelavo lahkih vozil (za konstrukcijske elemente z visoko obremenitvijo). Razvite tehnologije in komponente so se preizkušale na lahkih električnih vozilih, kjer je uporaba lahkih konstrukcij in materialov zelo pomembna za optimalni izkoristek pogonske električne energije, shranjene v baterijah in drugih virih. S tem projekt pomembno prispeva k trajnostnemu in skladnemu razvoju v regiji in širše.

Partnerji na projektu: Oprema Ravne d.o.o., Visoka strokovna šola FH Kärnten iz Beljaka in Wood Carinthian Competence Center (W3C) iz kraja Sankt Veit an der Glan.

Slika