Odlična kakovost in servis

Strategija razvoja Opreme Ravne temelji na celovitem obvladovanju kakovosti, sinergijskih povezavah znotraj podjetja in usmerjenosti na svetovne trge.

KAKOVOST IZDELKOV dosega raven mednarodnih standardov in zahtev kupcev. Naši izdelki so izdelani iz najboljših materialov. V urejenem sistemu ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI, ki temelji na doseganju zahtev standarda ISO 9001:2015, je poudarek na celovitem obvladovanju kakovosti (TQM), preprečevanju slabe kakovosti, spoštovanju dobavnih terminov in konkurenčnem obvladovanju stroškov. Za vse to skrbi VODSTVO PODJETJA na čelu z direktorjem, ki je pooblaščen in odgovoren za uresničevanje politike kakovosti. Pri vsakdanjem delu ter konkretnih akcijah za izboljšanje kakovosti in pri upoštevanju ter spoštovanju Poslovnika kakovosti Opreme Ravne mora biti zgled ostalim ČLANOM KOLEKTIVA, ki bodo z osebnim prizadevanjem uresničili postavljene cilje. Temelj kakovosti je v vestnem vsakdanjem delu vseh članov kolektiva, izobraževanju, inovativnosti in želji po osebnem razvoju. Vsak član kolektiva je v okviru svojih pristojnosti odgovoren za kakovost svojega dela. Skupaj si bomo prizadevali za dobre medsebojne odnose in zadovoljstvo vseh zaposlenih. Posebno skrb bomo posvečali oblikovanju pripadnosti podjetju, izobraževanju, motivaciji in varovanju okolja. Poskrbeli bomo, da se bodo KUPCI radi vračali k nam, saj mora biti kakovost naših izdelkov skladna z njihovimi zahtevami. Zaupanje kupcev želimo še povečati z odkritim sodelovanjem, s korektnim obveščanjem in učinkovitim reševanjem morebitnih težav. Svetovali in priporočali jim bomo rešitve, ki jih bodo še trdneje vezale na Opremo Ravne. Zagotavljanje OCENJEVANJA KAKOVOSTI proizvodnih sredstev, surovin, polizdelkov in izdelkov ter s tem varovanje kupcev so dolžnost oddelka za kakovost, ki je neposredno podrejen direktorju družbe. Oddelek za kakovost ima strokovno in skrbniško vlogo ter je v pomoč vodstvu Opreme Ravne pri vodenju koncepta TQM.

Kakovost Oprema Ravne

Ex